inkomstgaranti för riksdagsledamöter

Skriftlig fråga 2003/04:1582 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)

den 30 augusti

Fråga 2003/04:1582

av Sten Tolgfors (m) till statsrådet Gunnar Lund om inkomstgaranti för riksdagsledamöter

Det är bra för vitaliteten i demokratin med en debatt om politikens och politikers villkor. Därför välkomnar jag debatten om statsråds och riksdagsledamöters pensioner och inkomstgarantier. Det är däremot inte bra när debatten bygger på felaktiga uppgifter. Då skapar den oberättigad misstro.

I dagens Aftonbladet felinformerar statsrådet Gunnar Lund om riksdagens inkomstgaranti och bidrar därmed till en snedvriden debatt.

Lund säger: "Vi har ett system där unga människor, vare sig de befinner sig i riksdagen eller är statsråd kan få en inkomstgaranti som ger dem rätten att åtnjuta den och inte arbeta för att sedan avgå med pension." Detta påstående är fel. Ingen ung ledamot omfattas av denna möjlighet.

"Då är det inte rimligt ur den synvinkeln att någon skulle kunna gå från 30-årsåldern upp till 65 år på inkomstgaranti." Lund har fel igen. Ingen ledamot under 50 år kan uppbära inkomstgaranti på det viset. Inkomstgarantin baseras både på ålder och antal år i riksdagen.

Vad avser statsrådet att göra för att tillrättalägga de felaktigheter om riksdagen han gav uttryck för i Aftonbladet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-08-30 Besvarad: 2004-09-13 Anmäld: 2004-09-14 Svar anmält: 2004-09-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-09-13)