Inkonsekvent utdelning av statsbidrag

Skriftlig fråga 2019/20:687 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Tisdagen den 26 november deltog jag och utbildningsministern i en interpellationsdebatt i riksdagen rörande Folkbildningsrådet och studieförbundet Ibn Rushd. Under debatten fick jag av ministern delvis svar på de frågor som interpellationen kretsade kring, men andra frågor lämnades obesvarade.

En situation som jag i debatten lyfte upp är hur Folkbildningsrådet hanterar utdelning av statsbidrag, i jämförelse med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). År 2018 beslutade MUCF att avslå ansökan om statsbidrag från organisationen Sveriges Unga Muslimer för att organisationen bedriver en verksamhet i strid med demokratins idéer, i strid med jämställdhet etcetera. MUCF kräver dessutom tillbaka bidrag som har utbetalats till Sveriges Unga Muslimer.

MUCF fick efter en domstolsprocess rätt mot Sveriges Unga Muslimer. Kammarrätten i Stockholm kom även den fram till att Sveriges Unga Muslimer inte verkar i enlighet med demokratins idéer.

Sveriges Unga Muslimer är samtidigt en medlemsorganisation i studieförbundet Ibn Rushd, som i sin tur erhåller mångmiljonbelopp i statsbidrag varje år via Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådet menar att Ibn Rushd lever upp till statens syfte med statsbidraget att stärka och utveckla demokratin. Detta trots att Ibn Rushd av forskare och i flera rapporter beställda av svenska myndigheter har konstaterats ha kopplingar till det islamistiska Muslimska brödraskapet, och trots att Ibn Rushd i ett decennium har bjudit in olika hatpredikanter till möten.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Anser ministern på en generell nivå att det är rimligt att organisationer med myndighetsuppdrag utbetalar statsbidrag till en organisation vars medlemsorganisation av en annan myndighet och av domstol bedömts bedriva verksamhet som inte är förenlig med demokratins idéer?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-18 Överlämnad: 2019-12-20 Sista svarsdatum: 2020-01-03 Svarsdatum: 2020-01-10 Anmäld: 2020-01-14
Svar på skriftlig fråga