Inlandsbanan

Skriftlig fråga 2019/20:578 av Per Åsling (C)

Per Åsling (C)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Enligt uppgift från Inlandsbanan AB har Trafikverket redan nu uppfattningen att tvärbanan Arvidsjaur–Jörn, bandel 151, ska avvecklas genom en upplåtelse till Skanska. Beslutet om upplåtelse, vilket egentligen är en nedläggning, ska tas vid Trafikverkets styrelsemöte den 18 december 2019.

Ett verkställt beslut om upplåtelse går inte att överklaga. Trafikverket tänker alltså föregripa utredningen om Inlandsbanans framtida funktion och i dessa tider lägga ned järnväg. Konsekvensen av detta, utöver att man lägger ned den aktuella tvärbanan, blir att Inlandsbanan AB:s möjlighet att utgöra ett redundant transportstråk för godstrafik i norra Sverige som med kapacitetstillskott därigenom skulle avlasta de norra stambanorna saboteras.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Anser ministern att Trafikverkets planerade beslut överensstämmer med det regeringsuppdrag som myndigheten har att utreda Inlandsbanans framtida funktion, inklusive kapacitetstillskott för överflyttning av transporter från väg till järnväg och omledningsmöjligheter för att skapa redundans?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-12-06 Överlämnad: 2019-12-06 Anmäld: 2019-12-09 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga