Inledda prov med ryskt kärnbränsle

Skriftlig fråga 2013/14:714 av Lars Eriksson (S)

Lars Eriksson (S)

till Statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

 

I EU:s energisäkerhetsstrategi framgår att kärnsäkerhet är en absolut prioritet för EU. Där står att EU bör förbli en pionjär och arkitekt för kärnsäkerhet på internationell nivå. Där framgår även att EU ser Ryssland som en viktig konkurrent i kärnbränsleproduktion, som erbjuder integrerade paket för investeringar i hela kärnkraftskedjan. Därför, menar EU, bör särskild uppmärksamhet ägnas åt investeringar i nya kärnkraftverk som byggs i EU med hjälp av icke-EU-teknik, för att säkerställa att dessa anläggningar inte enbart är beroende av kärnbränsleleveranser från Ryssland. Leveranser från Ryssland till kärnkraftverken i Ukraina stoppades nyligen på grund av ”det ostabila läget i landet”, som Rysslands vice premiärminister uttryckte det, och till EU-medlemmarna Tjeckien, Bulgarien, Slovakien och Ungern har Ryssland haft problem med sina leveranser. Får man inte bränslet i tid måste anläggningar stängas med påföljande brist på energi. Inte minst av detta skäl är detta en viktig fråga för Sverige som nu låter Vattenfall inleda prov med ryskt kärnbränsle.

Med anledning av detta har jag en fråga till statsrådet:

Anser statsrådet att Vattenfalls inledda prov med ryskt kärnbränsle harmoniserar med EU:s arbete för att minska beroendet av rysk energi i EU-området?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-06-26 Överlämnad: 2014-06-27 Sista svarsdatum: 2014-07-02 Besvarad: 2014-07-07 Anmäld: 2014-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga