Inrättandet av en viltvårdsmyndighet

Skriftlig fråga 2016/17:1799 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

I mars 2015 tog miljö- och jordbruksutskottet ett utskottsinitiativ om att en viltvårdsmyndighet skulle inrättas. Det har nu gått snart två och ett halvt år sedan dess och regeringen har ännu inte följt riksdagens uppmaning. I stället är svaret oftast att frågan fortfarande bereds. Det verkar som att regeringen kämpar emot det som riksdagen har tillkännagivit och hellre begraver denna för jakten och viltvården viktiga fråga genom att hänvisa till behov av långa utredningstider i Regeringskansliet.

Regeringen ska ju följa riksdagens beslut och det är därför mycket viktigt att regeringen tar tag i denna fråga och snarast inrättar den viltvårdsmyndighet som riksdagen har gjort ett tillkännagivande om.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit hittills för att inrätta en ny viltvårdsmyndighet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-08-09 Överlämnad: 2017-08-14 Besvarad: 2017-08-28 Sista svarsdatum: 2017-08-28 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga