Inrättandet av särskilda ungdomsdomstolar

Skriftlig fråga 2021/22:655 av Ellen Juntti (M)

Ellen Juntti (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Ungdomsbrottsligheten går allt lägre ned i åldrarna och unga personer begår allt grövre brott. Unga personer under 18 år döms i ökad utsträckning för mord, mordförsök och medhjälp till mord.

En annan brottstyp som ökat stort de senaste åren är ungdomsrånen, där unga personer rånar andra ungdomar, vilket särskilt framgår av den rapport om ungdomsrån som Brå publicerade den 15 december 2021.

Samhällets reaktion mot ungdomsbrottslingar ska vara tydlig och snabb. Moderaterna anser att särskilda ungdomsdomstolar bör inrättas för att döma i både LVU-mål och i mål där barn och unga under 18 år är åtalade för brott. Domstolens handläggning ska vara snabb och personalen ska ha hög och relevant kompetens.

År 2020 tillkännagav riksdagen att regeringen ska återkomma med förslag om inrättandet av särskilda ungdomsdomstolar.

Min fråga till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson är:

 

Har ministern och regeringen påbörjat arbetet med att inrätta särskilda ungdomsdomstolar och, om inte, när och hur tänker regeringen påbörja det arbete som riksdagens tillkännagivande föranleder?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-12-16 Överlämnad: 2021-12-16 Anmäld: 2021-12-17 Sista svarsdatum: 2022-01-03 Svarsdatum: 2022-01-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga