Inre utlänningskontroll

Skriftlig fråga 2016/17:1809 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

I samband med demonstrationen på Mynttorget har den högst rimliga frågan väckts om inte polisen borde ha gjort så kallade inre utlänningskontroller i anslutning till demonstrationen.

Via sociala medier har polisens yttre befäl på Södermalm svarat att det inte är praktiskt möjligt i nuläget. Som skäl anger det yttre befälet: ”Med tanke på att många folkvalda politiker är där och stödjer manifestationen så saknas nog den politiska viljan nu.”

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder vidtar ministern för att säkerställa att polisens ingripanden vid demonstrationer styrs av lagen och inte den för tillfället rådande politiska viljan?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-08-15 Överlämnad: 2017-08-16 Sista svarsdatum: 2017-08-30 Anmäld: 2017-08-31 Svarsdatum: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga