Inställda tåg i Mälardalen

Skriftlig fråga 2021/22:1507 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

 

Tågtrafiken i Mälardalen, däribland sträckan Västerås–Stockholm, har i snart ett år drabbats av återkommande brister. Det har varit såväl tekniska problem och brister i underhåll som personalbrist- och it-haveri som påverkat reseplaneringen. SJ har trots löften inte klarat av att leverera den service som allmänheten kan förvänta sig, nämligen att tågen för det första går över huvud taget och för det andra att de går i tid.

SJ har heller inte klarat av kvaliteten i utbudet då resenärer återkommande de senaste månaderna, förutom att drabbats av inställda tåg eller sena avgångar, också tvingats ta hänsyn till brist på vagnar. Följden är att resenärer får trycka ihop sig även i gångar och trappor för att komma med sitt tåg till jobbet eller hem. Så här kan det inte fortsätta. Statsrådet hänvisade i sitt senaste svar till mig felaktigt till regionen, men här är det faktiskt regeringen som har det yttersta ansvaret.

Även problemet med att hitta lokförare och annan tågpersonal lyfts fortfarande i medier när SJ går ut och beklagar att de ännu inte har lösningar på problemen. Regeringen måste agera och beakta att trycket på tågkommunikationerna nu i princip återgått till normala flöden, jämfört med pandemin där lejonparten valde att arbeta hemifrån.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande fråga till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson:

 

Hur ser regeringens konkreta åtgärdsplan ut för att tågtrafiken ska rulla igång, inkluderat tidsplan?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2022-04-27 Överlämnad: 2022-04-27 Anmäld: 2022-04-28 Sista svarsdatum: 2022-05-04 Svarsdatum: 2022-05-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga