Insynsrådet vid Migrationsverket

Skriftlig fråga 2011/12:772 av Höj Larsen, Christina (V)

Höj Larsen, Christina (V)

den 17 september

Fråga

2011/12:772 Insynsrådet vid Migrationsverket

av Christina Höj Larsen (V)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Myndigheternas insynsråd ska ge medborgarna insyn i den statliga verksamheten och är av stor demokratisk betydelse. Ledamöterna representerar de politiska partierna och ska även ge generaldirektören råd i viktiga frågor.

Förordnandet för ledamöterna i Migrationsverkets insynsråd gick ut den 30 april i år. Trots detta har regeringen ännu inte fattat beslut om förordnande av nya ledamöter, vilket gör att Migrationsverket i dag står helt utan insynsråd och därmed utan möjlighet till demokratisk insyn.

Med anledning av det anförda vill jag fråga statsrådet:

Avser statsrådet att ta några initiativ för att se till att regeringen förordnar nya ledamöter i Migrationsverkets insynsråd?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-09-17 Anmäld: 2012-09-18 Besvarad: 2012-09-25 Svar anmält: 2012-09-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-09-25)