Intäktsregleringen av elnätsavgifterna

Skriftlig fråga 2017/18:1543 av Saila Quicklund (M)

Saila Quicklund (M)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Den årliga Nils Holgersson-rapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner, visar att elnätspriset fortsätter att öka för landets konsumenter. Sedan 2017 har avgifterna ökat med i snitt 5,1 procent, vilket visar att den brant stigande prisutvecklingen därmed fortsätter.

Vattenfall, Ellevio och Eon har elnätmonopol i 141 av 290 kommuner, vilket ger dem en mycket avgörande roll. Eon höjde sina priser 2017 med i genomsnitt 10 procent, och Vattenfall har sedan 2014 höjt sina priser med 41 procent. Nätkostnaden står för ungefär en tredjedel av de totala elkostnaderna för en genomsnittlig lägenhet.

Intäktsramarna, som beslutas av Energimarknadsinspektionen, medger en årlig intäktsökning på ca 2 procent för elnätsföretagen i medeltal (inflation borträknat). I domstolsprocesser har dessa intäktsramar höjts. Aktörer som Riksbyggen, HSB, Hyresgästföreningen, Sabo och Bostadsrätterna, som står bakom Nils Holgersson-gruppen, har begärt att intäktsregleringen för elnätsavgifterna ska skärpas och har nyligen uppvaktat regeringen kring detta.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ibrahim Baylan:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av kravet om att skärpa intäktsregleringen för elnätsavgifterna?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-06-20 Överlämnad: 2018-06-21 Anmäld: 2018-06-25 Sista svarsdatum: 2018-06-27 Svarsdatum: 2018-07-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga