Internationaliseringsstöd till företag inom den kreativa näringen

Skriftlig fråga 2015/16:86 av Jörgen Warborn (M)

Jörgen Warborn (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Nyligen presenterade regeringen Sveriges exportstrategi. Regeringen avser att sjösätta ett antal insatser för att svensk export ska kunna fortsätta växa.

Under rubriken Innovativa och tidigt internationaliserade företag kan man läsa: Bland annat kan stöd med e-handel, betalningar, rekrytering av personal med unika kompetenser, finansiering, internationella nätverk eller samverkan med myndigheter behövas.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg följande:

 

Vilka konkreta åtgärder eller insatser avser ministern att göra för dessa företag, och när kan de komma kreativa företag till del?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Överlämnad: 2015-10-05 Anmäld: 2015-10-13 Svarsdatum: 2015-10-14 Sista svarsdatum: 2015-10-14
Svar på skriftlig fråga