internationella organisationers möjlighet till hjälpinsatser i Gaza

Skriftlig fråga 2003/04:1271 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Ruwaida, Yvonne (mp)

den 28 maj

Fråga 2003/04:1271

av Yvonne Ruwaida (mp) till utrikesminister Laila Freivalds om internationella organisationers möjlighet till hjälpinsatser i Gaza

Den humanitära hjälporganisationen Läkare utan gränser, som varit närvarande i Gaza sedan början av al Aqsa-intifadan, assisterar med medicinsk, psykologisk och social hjälp. Förutom läkarvård förser man sjukhus och vårdcentraler med sjukvårdsmateriel, eskorterar ambulanser och bedriver mobila kliniker. Läkare utan gränsers team i Rafah utsätts för vapenhot och organisationens ambulanser blockeras av israeliska stridsfordon. De senaste striderna har inneburit ökat våld mot civilbefolkningen. För att nå sjuka och skadade tvingas Läkare utan gränsers och andra hjälporganisationers personal att utsätta sig för stora risker.

Läkare utan gränser vädjar nu om eldupphör och ett stopp för den omfattande förstöringen av palestinska hus. Organisationen kräver också obegränsat tillträde till befolkningen i Rafah. Teamet på plats har stora problem att nå sjukhus, vårdcentraler och att ta sig till de områden i staden som tills alldeles nyligen varit säkra, men som nu är under attack. Det är helt oacceptabelt att medicinsk personal hindras i sitt arbete eller till och med görs till direkta måltavlor.

Hur avser utrikesministern att agera för att den humanitära hjälporganisationen Läkare utan gränser ska kunna arbeta utan att utsättas för vapenhot och blockader av den israeliska armén, samt få obegränsat tillträde till befolkningen i Rafah?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-05-28 Anmäld: 2004-05-28 Besvarad: 2004-06-07 Svar anmält: 2004-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-06-07)