Internationellt arbete mot barnäktenskap

Skriftlig fråga 2007/08:1636 av Ohlsson, Birgitta (fp)

Ohlsson, Birgitta (fp)

den 9 september

Fråga

2007/08:1636 Internationellt arbete mot barnäktenskap

av Birgitta Ohlsson (fp)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Enligt FN:s barnkonvention är varje individ under 18 år ett barn. Pappa, präst eller patriarkat ska inte få tvinga underåriga flickor till äktenskap. Friheten att själv utforma sitt liv får aldrig begränsas med hänvisning till kultur, etnicitet eller religion.

År 2008 är kvinnor andra klassens medborgare på många håll i världen. Förtrycket av kvinnor frodas särskilt i patriarkala och icke-sekulära samhällen. Det finns runt 60 miljoner kvinnor mellan 20 och 24 år som tvingats gifta sig före 18 års ålder enligt FN-organet Unicef. Om den rådande trenden fortsätter kommer 25 000 flickor varje dag att bli barnbrudar under det kommande årtiondet enligt forskningsinstitutet Population Council.

Barnäktenskap är i sig en kränkning av ett barns mänskliga rättigheter. Därutöver hindrar tidiga giftermål flickor från att utbilda sig och förverkliga sina livsdrömmar. Många slutar att gå i skolan efter giftermålet. Barnäktenskap innebär också allvarliga risker för flickors hälsa. Flickor mellan 15 och 19 år föder sammanlagt ca 15 miljoner barn per år, oftast utan professionell hjälp från en mödravårdsklinik, vilket kan medföra skador för både barnet och modern. Dessutom är våld och misshandel vanligt i barnäktenskap.

Sverige och EU bör arbeta för at alla länder inför minimiåldern 18 år för att ingå äktenskap och för att kampen mot barnäktenskap blir en prioriterad fråga inom utrikespolitiken.

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att alla länder ska införa minimiåldern 18 år för att få ingå äktenskap?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-09-09 Anmäld: 2008-09-11 Besvarad: 2008-09-17 Svar anmält: 2008-09-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-17)