Internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn

Skriftlig fråga 2019/20:2141 av Ellen Juntti (M)

Ellen Juntti (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Många barn och ungdomar utsätts för olika sexuella övergrepp på internet. Pedofiler utnyttjar barnens utsatthet å det grövsta.

I juli 2020 lämnade Polismyndigheten rapporten COVID-19. Pandemins långsiktiga konsekvenser för brottsutveckling och samhällsordning. I rapporten tas det upp hur pandemin bedöms påverka brottsligheten i Sverige på både kort och lång sikt.

När det gäller internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn noteras i rapporten ingen markant ökning av anmälningar. Samtidigt har aktiviteten på forum för personer med sexuellt intresse för barn ökat. Antalet ip-adresser som tillgängliggjort denna typ av material har dessutom ökat.

Pandemin gör att barn spenderar mer av sin tid på internet, och därmed ökar risken för internetrelaterade sexuella övergrepp. På grund av ett stort mörkertal och risk att barn och ungdomar inte berättar väntas det ta lång tid att utvärdera pandemins konsekvenser för internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn.

I rapporten skriver Polismyndigheten följande: ”Även utan covid-19 utsätts barn och ungdomar dagligen för internetrelaterade sexuella övergrepp i en omfattning som är större än vad Polismyndigheten kan hantera. Ett utdraget scenario med bortfall av polistjänstemän kommer också att bidra till en negativ brottsutveckling inom internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn.”

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Avser statsrådet att agera så att Polismyndigheten ges rätt verktyg för att hantera internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2020-09-07 Överlämnad: 2020-09-07 Anmäld: 2020-09-08 Svarsdatum: 2020-09-16 Sista svarsdatum: 2020-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga