Inventering av fjällnära skogar

Skriftlig fråga 2020/21:284 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Det har via en artikel i Land Skogsbruk nr 37 den 4 september 2020 framkommit att länsstyrelsen på Naturvårdsverket uppdrag under 2020 bedriver en inventering av stora arealer fjällnära skog i bland annat Jämtlands län. Inventeringen sker både med helikopter och på marken, dock utan att informera berörda skogsägare. Enligt de berörda länsstyrelserna vet de varken hur många eller vilka markägare som berörs av inventeringen, och de anser sig därmed inte ha möjlighet att gå ut med information. Utöver detta har de enligt utsago i artikeln inte heller tid att göra det. Tyvärr är det också mycket svårt för markägare att få ut kartor över inventeringen från länsstyrelserna. Inventeringen omfattar enligt uppgift från Länsstyrelsen i Jämtlands län också närbelägna skogar nedanför gränsen för fjällnära skog.

Många av de berörda privata skogsägarna upplever att inventeringen är en förtäckt nyckelbiotopsinventering för att kringgå riksdagens beslut att upphöra med nyckelbiotopsinventering i Skogsstyrelsens regi. Förtroendet för de statliga myndigheterna när det gäller frågor om skog och skydd av skog är mycket lågt hos en stor del av Sverige skogsägare, och detta förfaringssätt späder på misstroendet. 

Enligt tidningsartikeln i Land fick länsstyrelsen uppdraget vid midsommar med anledning av att den pågående Skogsutredningen vill veta omfattningen av fjällnära skogar med höga naturvärden.

Totalt i de fyra berörda länen, från Dalarna i söder till Norrbotten i norr, är det 325 000 hektar som ska inventeras.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

På vilket sätt harmoniserar inventeringen av fjällnära skog med beslutet i punkt 26 i januariavtalet att avbryta den landsomfattande nyckelbiotopsinventeringen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-10-22 Överlämnad: 2020-10-23 Anmäld: 2020-11-03 Svarsdatum: 2020-11-04 Sista svarsdatum: 2020-11-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga