Investeringar i bredband

Skriftlig fråga 2019/20:1526 av John Widegren (M)

John Widegren (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

I torsdags, den 4 juni, kom PTS granskning av investeringar i bredbandsutbyggnaden, som konstaterade att de sammanlagda investeringarna i fasta nät och mobilnät minskade med 11 procent under år 2019.

År 2019 investerades 11,41 miljarder kronor medan det under 2018 låg på 12,81 miljarder kronor.

Bredbandsutbyggnaden har blivit en landsbygdsfråga. Medan alla större städer i dag mer eller mindre är utbyggda saknar fortfarande ungefär hälften av dem som bor på landsbygden möjlighet till fiberanslutning. Anledningen är att kostnaden för att bygga ut bredband ökar kraftigt när det blir längre avstånd mellan husen.

PTS konstaterar dessutom att vi inte heller kommer att nå det första delmålet i bredbandsstrategin år 2020 och ifrågasätter om det ens kommer att gå att nå det övergripande målet för år 2025.

Redan i dag finns det digitala tjänster som skulle kunna göra livet på landsbygden mycket mer attraktivt för många och även stärka såväl företag som näringsliv samt utveckla tjänster som gynnar befolkningen. Bredband är därför en nödvändighet för att hela landet ska leva. Signalerna vi nu får om att investeringarna minskar kraftigt, när vi vet att det är landsbygden som är kvar att bygga ut, är därför mycket oroande. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att säkerställa utbyggnaden av bredband på landsbygden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-06-05 Överlämnad: 2020-06-08 Anmäld: 2020-06-09 Svarsdatum: 2020-06-17 Sista svarsdatum: 2020-06-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga