Isbrytare

Skriftlig fråga 2021/22:1565 av Jimmy Ståhl (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Tillgänglighet är det övergripande målet för transport- och infrastrukturpolitiken, och att trafikslagen ska behandlas lika är en bärande princip.

Sverige och Finland står med var sin föråldrad isbrytarflotta, vilket föranledde utvecklingsprojektet för nästa generations isbrytarkoncept.

I april blev designen klar för det svensk-finska isbrytarprojektet. Isbrytarna är mer effektiva, har modernare teknik, kan köras med fossilfri biometanol och är mer energieffektiva. Fartygsmodellsförsök i bassäng, både i is och i öppet vatten, har visat att de uppfyller alla krav. Om allt går enligt plan kan byggnationen av den första isbrytaren starta 2023, med leverans 2026.

Sjöfartsverkets egna isbrytare och verkets arbetsfartyg med isbrytarförmåga är i stort behov av att bytas ut. Det är dock så att Sjöfartsverket inte har ekonomi att finansiera de nya isbrytare som behövs för att hålla svenska farleder öppna vintertid.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern och regeringen att tillskjuta medel för att bygga de nya isbrytarna som Sjöfartsverket behöver för att hålla farlederna öppna vintertid?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-05-11 Överlämnad: 2022-05-11 Anmäld: 2022-05-12 Svarsdatum: 2022-05-18 Sista svarsdatum: 2022-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga