islamofobi i Sverige

Skriftlig fråga 2002/03:96 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Ruwaida, Yvonne (mp)

den 8 november

Fråga 2002/03:96

av Yvonne Ruwaida (mp) till statsrådet Mona Sahlin om islamofobi i Sverige

Vi ser i världen och i Sverige växande främlingsfientlighet, diskriminering och hets mot människor med muslimsk kulturbakgrund och mot religionen islam. I dag bor det mellan 300 000 och 400 000 muslimer i Sverige. Ännu fler har muslimsk kulturbakgrund. Islamofobi leder till negativa konsekvenser på i stort sett alla samhällsområden, men ytterst är det ett hot mot människors lika värde och demokratin. Mycket talar för att människor med muslimsk kulturbakgrund kan bli utsatta för svåra övergrepp av såväl polis och rättsväsende som medierna.

Regeringen har en viktig roll att fylla för att på nationell nivå motverka islamofobi och islamofobiska handlingar.

Hur avser ministern att agera för att motverka islamofobi och islamofobiska handlingar i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-11-08 Anmäld: 2002-11-08 Besvarad: 2002-11-13 Svar anmält: 2002-11-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-11-13)