islamofobi

Skriftlig fråga 2002/03:855 av Fridolin, Gustav (mp)

Fridolin, Gustav (mp)

den 29 april

Fråga 2002/03:855

av Gustav Fridolin (mp) till statsrådet Mona Sahlin om islamofobi

Natten till söndagen den 27 april 2003 brann den anrika moskén i Malmö. Misstankar finns om att branden var anlagd. Var så fallet ser vi här det yttersta beviset på att islamofobin slagit rot i det svenska samhället.

Den 13 november 2002 svarade statsrådet Mona Sahlin på en fråga från Yvonne Ruwaida (mp) om svenskt agerande mot islamofobi och islamofobiska handlingar i Sverige. Svaret redovisar det svenska generella arbetet mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering.

Islamofobin är dock så utbredd och en fråga av sådan art att det krävs satsningar och hårt arbete för att bekämpa enbart den, vilket inte minst moskébranden i Malmö kan visa sig vara ett bevis för.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Mona Sahlin vad hon ämnar göra för att motverka islamofobi och islamofobiska handlingar i Sverige.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-04-29 Anmäld: 2003-04-29 Besvarad: 2003-05-07 Svar anmält: 2003-05-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-05-07)