Isolering av demenssjuka med covid-19

Skriftlig fråga 2020/21:1736 av Ann-Britt Åsebol (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Med demenssjukdom kommer många problem. Ett av dessa är vandringsbeteenden, vilket främst drabbar den sjuke men också personalen på boendet. Skulle den med demens därtill vara sjuk i covid-19 är risken för smittspridning överhängande.

I dag isoleras många demenssjuka med covid-19 på kommunala äldreboenden. Detta sker utan lagstöd då nuvarande lagstiftning enbart tillåter isolering på regioners vårdinrättningar. Dock är förflyttning och inläggning på sjukhus inte alltid att föredra, vilket lämnar kommunerna utan annat val än att bryta mot lagen.

Våren 2020 krävde Sveriges Kommuner och Regioner en lagändring för att isolering även skulle bli möjlig på kommunala äldreboenden. Detsamma gjordes av Folkhälsomyndigheten i höstas och av Coronakommissionen i december. Problemet är alltså mycket uppmärksammat. Ändock är det idel tystnad i ämnet från Regeringskansliet.

Den 3 februari i år skrev Sydsvenskan om problemet. Där uttalar sig äldreomsorgschefen på SKR och pekar på exempel med försök från personal att punktmarkera och avleda demenssjuka med covid-19. Demensförbundet pekar i samma artikel på vikten att demenssjuka inte heller låses in på sina rum utan tillsyn.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka initiativ är ministern beredd att ta med anledning av det som har framförts? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-10 Överlämnad: 2021-02-10 Anmäld: 2021-02-11 Svarsdatum: 2021-02-17 Sista svarsdatum: 2021-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga