Israels brott mot barns rättigheter

Skriftlig fråga 2020/21:611 av Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Det senaste decenniet har ett flertal rapporter som publicerats av olika organisationer, såsom FN, Unicef, den israeliska människorättsorganisationen B’tselem och andra fristående experter, visat att palestinska barn grips, förhörs och fängslas på den ockuperade Västbanken och i östra Jerusalem utan att deras rättigheter tillgodoses.

Ofta grips barnen på natten, iförda ögonbindlar och handbojor. De förs till en militäranläggning där de förhörs, hotas och senare ställs inför en militärdomstol. Detta är ett tydligt brott mot barns rättigheter och mot barnkonventionen.

Den 4 november släppte Rädda Barnen rapporten Defenceless som återigen bekräftar hur Israel agerar i strid mot internationella överenskommelser. Där framkommer till exempel att drygt 80 procent av alla barn som häktats har blivit slagna och att nästan hälften har nekats kontakt med en advokat. Den överväldigande majoriteten av de intervjuade barnen hade varken fått information om anledningen till arresteringen, vart de fördes eller hur de skulle göra för att komma i kontakt med sina föräldrar. Nästan nio av tio nekades tillräcklig vård eller vård i tid, även när det efterfrågades. 

Sverige bedriver vapenhandel med Israel och den militär som rättsvidrigt fängslar och förhör barn. Rädda Barnen beskriver hur Västbanken är den enda plats i världen där barn systematiskt blir åtalade av ett militärt rättssystem i stället för ett civilt. Det står i direkt strid mot Agenda 2030 som bland annat syftar till att skydda barn mot övergrepp, våld och tortyr.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stoppa Israels brott mot barns rättigheter?   

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2020-11-20 Överlämnad: 2020-11-20 Anmäld: 2020-11-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.