Israels planerade annektering av områden på Västbanken

Skriftlig fråga 2019/20:1542 av Yasmine Posio (V)

Yasmine Posio (V)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Att illegala bosättare på Västbanken utsätter palestinier för våld och förstörelse är inget nytt. Numera nås jag nästan dagligen av filmer som visar hur de illegala bosättarna trakasserar palestinier. Att trakasserierna kan fortgå beror på att de illegala bosättarna i stort sett alltid har haft straffrihet. Med de nya beskeden kommer känslan av att de har rätt att göra det de gör bara att öka.

I Svenska Dagbladet kunde jag den 17 maj läsa att under regeringspresentationen meddelade Israels premiärminister Netanyahu att det nu är dags att tillämpa israelisk lag och skriva ett annat glorifierat kapitel i sionismens historia. Detta betyder att en annektering av bosättningar på Västbanken kommer att genomföras.

EU:s utrikesrepresentant Josep Borrell gick ut med att de skulle använda hela EU:s diplomatiska kapacitet för att få Israel att inte gå vidare med sina planer, men att man inte ville gå ut med ett formellt uttalande innan annekteringen fanns nedskriven på papper.

Det är en väldigt försiktig åtgärd med tanke på att det är lättare att mota Olle i grind än att i efterhand försöka få Israel att dra sig tillbaka. Den strategin har ju hittills inte fungerat. EU har ju även fortsatt att handla med Israel trots de folkrättsbrott som landet har gjort sig skyldigt till i decennier.

Nu har det gått tre veckor sedan Borrells uttalande och inget tyder på att Netanyahu har ändrat inställning eller på att Israel har slutat att begå folkrättsliga brott.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att förmå Netanyahu att inte fatta beslut om att annektera delar av Västbanken och för att förmå Israel att sluta begå folkrättsliga brott?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-06-09 Överlämnad: 2020-06-10 Anmäld: 2020-06-11 Svarsdatum: 2020-06-17 Sista svarsdatum: 2020-06-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga