Jämkning av trafikskadeersättning

Skriftlig fråga 2005/06:914 av Lantz, Kenneth (kd)

Lantz, Kenneth (kd)

den 1 februari

Fråga 2005/06:914 av Kenneth Lantz (kd) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Jämkning av trafikskadeersättning

I dag kan jämkning av trafikskadeersättning till en förare som kört rattfull endast ske om denne varit grovt vårdslös. Om grov vårdslöshet inte kan bevisas utges i stället full trafikskadeersättning. Detta framstår som ytterst stötande, inte minst för dem som är anhöriga till människor som fallit offer för rattfulla förare.

Beviskravet om grov vårdslöshet är egentligen överflödigt. Det är i sig grovt vårdslöst att köra bil berusad. Skadeståndslagen bör därför snarast ändras så att ersättningen till en förare som varit rattfull ska kunna jämkas i samtliga fall.

Med anledning av det ovan anförda vill jag fråga:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta så att trafikskadelagen (1975:1410), särskilt med avseende på 12 §, ses över?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-02-01 Anmäld: 2006-02-01 Besvarad: 2006-02-08 Svar anmält: 2006-02-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-02-08)