Jämställdhet i räddningstjänsten

Skriftlig fråga 2019/20:1622 av Alexandra Anstrell (M)

Alexandra Anstrell (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tidigare rapporterat att det i kommunal räddningstjänst råder en sned könsfördelning mellan män och kvinnor. Endast ett par procent av heltidsanställda brandmän och räddningstjänstpersonal i beredskap är kvinnor.

Sedan slutet av 1990-talet har en rad åtgärder vidtagits i syfte att öka andelen kvinnor i räddningstjänsten. MSB har också tagit fram en handbok för jämställdhet inom räddningstjänsten. Resultatet av dessa åtgärder är att antalet kvinnor har ökat något, men ökningen går mycket långsamt.

Räddningstjänsten är en kommunal verksamhet, och MSB:s roll är att bidra med stöd och utveckling till den kommunala räddningstjänsten.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta för att få till en ökad jämställdhet inom Sveriges räddningstjänster?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-06-17 Överlämnad: 2020-06-18 Anmäld: 2020-06-22 Svarsdatum: 2020-06-24 Sista svarsdatum: 2020-06-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga