Jämställdhet och idrott

Skriftlig fråga 2016/17:465 av Eva Lindh (S)

Eva Lindh (S)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Jämställdhet är en fråga som har diskuteras inom idrottsrörelsen under många år. År 1945 arrangerades den första konferensen för kvinnlig idrott och 1977 antogs ett handlingsprogram för lika villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar av idrottsrörelsen. År 2009 antogs idéprogrammet Idrotten vill – ett idéprogram som bland annat tar upp hur idrotten ska arbeta mot ökad jämställdhet och jämlikhet. Förändringen mot mer jämställd idrott går dock alltför långsamt.

Det finns idrotter som har tagit frågan på stort allvar och arbetar aktivt för att idrotten ska kunna bli mer jämställd. Men generellt behöver idrotten göra mer långsiktiga och mer konkreta insatser för att en snabbare förändring ska komma till stånd. Några exempel för att nå längre i jämställdhetsarbetet är att sätta tydliga mål som följs upp, öka kunskapen på olika nivåer samt finna system för en resursfördelning som gynnar en jämställd utveckling.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Hur ser statistiken för flickors och pojkars idrottsutövande ut och vilka insatser avser statsrådet att genomföra för att öka jämställdheten inom idrotten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-12-07 Överlämnad: 2016-12-08 Anmäld: 2016-12-09 Svarsdatum: 2016-12-14 Sista svarsdatum: 2016-12-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga