Jämställdheten inom utrikespolitiken

Skriftlig fråga 2012/13:731 av Steele, Anna (FP)

Steele, Anna (FP)

den 28 augusti

Fråga

2012/13:731 Jämställdheten inom utrikespolitiken

av Anna Steele (FP)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Regeringen skrev i årets utrikesdeklaration att ”vi verkar för en jämställd värld”. Det var en viktig markering, som dock kan bli en till intet förpliktande formulering om den inte fylls med ett konkret politiskt innehåll.

Sett i ett globalt perspektiv är utmaningarna enorma för den som på allvar vill ta sig an ojämställdhet, exkludering, våld och förtryck mot kvinnor och flickor. Sverige måste se till att kvinnors rättigheter inte hänvisas till kategorin ”särintressen” i svensk utrikespolitik, utan frågan om jämställdhet mellan kvinnor och män måste få sin rättmätiga centrala position inom både Sveriges och EU:s utrikespolitik.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utrikesministern:

Har utrikesministern och regeringen en strategi för sin strävan att verka för en jämställd värld i enlighet med utrikesdeklarationen 2013?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-08-28 Anmäld: 2013-08-29 Besvarad: 2013-09-11 Svar anmält: 2013-09-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-11)