Jämställt företagande

Skriftlig fråga 2018/19:805 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

 

Nyligen presenterades årets rapport från Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Det är en rapport från ett internationellt forskningsprojekt som årligen mäter och analyserar hur det står till med ett lands entreprenörskap.

Oroväckande nog placerar det så kallade TEA-indexet (som visar total entreprenöriell aktivitet i tidiga stadier) Sverige markant under genomsnittet för andra höginkomstländer. Detta är förstås mycket allvarligt. Än värre är att minskningen uteslutande bedöms härröra från en minskning av kvinnors entreprenörskap. Samtidigt har regeringen lagt fast mål för jämställdhetspolitiken. Ett av delmålen handlar om ekonomisk jämställdhet. I den underliggande texten står det bland annat följande : Delmålet omfattar även företagande, att kvinnor ska ha samma möjligheter som män att starta och driva företag som kan växa och generera en inkomst. Det är ett delmål som uppenbarligen står i konflikt med den utveckling vi ser alltsedan regeringens förslag om att inskränka välfärdsföretagandets villkor.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Lindhagen:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att öka kvinnors entreprenörskap och för att infria delmålet om ekonomisk jämställdhet med fokus på företagande bland kvinnor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-19 Överlämnad: 2019-06-19 Anmäld: 2019-06-24 Svarsdatum: 2019-06-26 Sista svarsdatum: 2019-06-26
Svar på skriftlig fråga