Järnvägsövergångar som tar liv

Skriftlig fråga 2020/21:1326 av Jimmy Ståhl (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Nyheterna har rapporterat om en tragisk skoterolycka med dödlig utgång, där en skoter skulle passera en obevakad järnvägsövergång i Medelpad. Två tonårsflickor avled och två personer överlevde, med endast lindriga skador.

Obevakade järnvägsövergångar har diskuterats tidigare, och olyckor med dödlig utgång sker flera gånger per år. Trafikverket arbetar för att minska antalet obevakade järnvägsövergångar, och det kommer att ta lång tid innan alla är åtgärdade och säkra.

Det som var mest slående när TV4 rapporterade om olyckan med skotern i Medelpad var att det fanns skyltar och ljus vid övergången – ett vitt ljus som släcktes när tåg var på väg samt en skylt som upplyste om att man inte skulle passera när ljuset var släckt.

Det är bra att man har varningssignaler vid obevakade övergångar, men varför har man inte ett rött blinkande ljus i stället för ett släckt ljus när tåg kommer? Rött sken är varnande och torde vara lättare att uppmärksamma, inte minst om det kombineras med ett varnande ljud.

Med anledning av den aktuella olyckan vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Bör inte Trafikverket få i uppdrag att snabbt ändra ljussättningen som finns på de obevakade järnvägsövergångarna, från ett vitt ljus som släcks när tåg nalkas till ett ljus som blinkar rött i samma situationer, gärna i kombination med någon form av ljud?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-18 Överlämnad: 2021-01-19 Anmäld: 2021-01-20 Svarsdatum: 2021-01-27 Sista svarsdatum: 2021-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga