Jönköpings flygplats

Skriftlig fråga 2019/20:569 av Angelica Lundberg (SD)

Angelica Lundberg (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Jönköpings flygplats togs i bruk redan 1960 och har stor betydelse för Jönköpings län, inte minst för turism och näringsliv men också för fraktgods och post. Ägandeskapet låg ursprungligen på Luftfartsverket men togs över av Jönköpings kommun år 2010 och drivs sedan dess av Jönköping Airport AB, som i sin tur ägs av Jönköpings Rådhus Aktiebolag.

Flygplatsen trafikeras årligen av över 100 000 passagerare och var 2011 Sveriges elfte största sett till antalet landningar. I en rapport från Jönköping International Business School konstaterar man att det finns ett starkt statistiskt samband mellan befolkningsutveckling och tillgänglighet till flygkapacitet. Vidare konstateras att flygplatser är positivt relaterade till lönesummor, antalet jobb, antal företag och brp per capita. Rapporten visar att Jönköpings flygplats är signifikant positivt relaterad till tillväxt i alla undersökta variabler och en verklig tillgång för arbetsmarknaden i regionen.

Många regionala flygplatser, inte minst Jönköpings flygplats, dras dock med stora lönsamhetsproblem. Bortser man från de stora men svårmätbara tillskott som flygplatsen ger regionen indirekt så innebär den kostnad för kommunen. Flygbolaget Bra lade nyligen ned sin linje mellan Jönköping och Bromma på grund av minskad efterfrågan, kraftiga kostnadsökningar genom flygskatt, stigande priser på flygbränsle, svag kronkurs, höjda flygplatsavgifter och flygskam. Sedan början av 2017 har hela 32 flygbolag i EU gått i konkurs.

Jönköpings flygplats har under flera år satsat på miljö och hållbarhet, men för att detta arbete ska kunna fortgå måste människor i högre grad fortsätta att flyga, något som regeringens politik i nuläget knappast uppmuntrar till. I ett läge där kommunerna dessutom dras med tuffa ekonomiska svårigheter kan det innebära att icke lagstiftad verksamhet, såsom flygplatser, bortprioriteras, vilket vore en stor förlust för regionen. Vårt avlånga land är i behov av flyg för fortsatt utveckling, och att flyget bidrar till tillväxt av både befolkning och arbetstillfällen är forskningen tydlig med.

Regeringen meddelade för snart tre år sedan att en översyn skulle göras av statens stöd till de icke-statliga flygplatserna, och enligt infrastrukturministern pågår detta arbete just nu. Det är dock min mening att detta inte får dra ut längre på tiden eftersom regeringens uppgift är att säkerställa tillgänglighet för hela landet, inte bara för de stora statliga flygplatserna. Det måste naturligtvis också finnas flygplatser ute i landet att flyga till och flyglinjer som trafikerar dem för att hela Sverige ska kunna leva.

Med tanke på ovanstående är det viktigt att åtgärder vidtas snabbt för att säkerställa de icke-statliga flygplatsernas överlevnad. 

Jag vill därför fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth följande:

 

Vad avser ministern att göra konkret för att säkerställa att de icke-statliga flygplatserna, såsom Jönköpings flygplats, får det stöd de behöver för att kunna fortsätta existera och utvecklas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-05 Överlämnad: 2019-12-06 Anmäld: 2019-12-09 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga