Jordbävningen i Albanien

Skriftlig fråga 2019/20:623 av Magnus Jacobsson (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Vi är många som känner sorg för den naturkatastrof som har drabbat Albanien. Samtidigt känner vi glädje för att så många har agerat och ställt upp i den akuta krisen. Nu går dock Albanien, som är ett av Europas fattigaste länder, in i nästa fas, en fas som kommer att präglas av behovet av att återuppbygga det som naturen har raserat.

Jag vill ställa följande fråga till utrikesminister Ann Linde:

 

Vad kommer utrikesministern och regeringen att göra för att Sverige som enskilt land skall bistå Albanien, och hur verkar Sverige för att EU skall bidra till att stötta Albanien i uppbyggnadsfasen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-12-12 Överlämnad: 2019-12-12 Anmäld: 2019-12-13 Svarsdatum: 2019-12-27 Sista svarsdatum: 2019-12-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga