Juridiskt kön

Skriftlig fråga 2016/17:1833 av Börje Vestlund (S)

Börje Vestlund (S)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Gruppen transpersoner är en mycket utsatt grupp i vårt samhälle, självmordsfrekvensen är mycket hög. Många som genomgår könskorrigeringsbehandling mår dåligt, och den ordning som i dag råder är mycket komplicerad och oförutsägbar.

I slutet av år 2014 lades utredningen Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering fram. Utredningen har sedan remissbehandlats. Ett av utredningen förslag var att byte av juridiskt kön, det vill säga en administrativ markör, skulle handläggas av Skatteverket, ungefär som man handlägger namnfrågor.

Vad jag erfarit är att frågan för närvarande bereds inom regeringen. På något sätt verkar den ha fastnat på Finansdepartementet, där det skulle finnas en tvekan att införa en sådan åtgärd.

Jag vill därför fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka åtgärder är finansministern beredd att vidta för att lösa frågan om de administrativa rutinerna kring juridiskt kön, och när kan vi förvänta oss att sådana förslag kommer?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-08-21 Överlämnad: 2017-08-24 Anmäld: 2017-08-31 Svarsdatum: 2017-09-06 Sista svarsdatum: 2017-09-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga