Juristutbildning vid Mittuniversitetet

Skriftlig fråga 2020/21:879 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Sveriges universitet och högskolor bidrar i högsta grad till Sveriges möjligheter att konkurrera globalt med kunskap och innovationer. Universiteten och högskolorna runt om i Sverige bidrar också med regional utveckling. Det är sedan länge ett faktum att universitets- och högskoleorter har högre tillväxt, lägre arbetslöshet och bättre framtidsutsikter än orter som saknar högre utbildning.

Mittuniversitetet (Miun) i Sundsvall och Östersund är en tillväxtmotor och viktig partner för näringsliv och offentlig sektor i hela mellersta Norrland. Tyvärr finns det luckor i det utbud av program som erbjuds på Miun som skulle kunna bidra till en bättre tillväxt i regionen.

Ett sådant exempel är juristutbildning. Sundsvallsregionen är en viktig och tung ort inom juridik med bland annat två tingsrätter, hovrätt, förvaltningsrätt, kammarrätt samt flera statliga verk och företag med mycket juridisk kompetens.

Söktrycket på nuvarande juristprogram på de orter där de erbjuds är mycket högt, och antalet antagna är i förhållande till antalet sökande lågt. Att närmaste universitet med juristprogram finns i Umeå respektive Uppsala gör det svårt för människor som rotat sig att kunna läsa till jurist.

För att bidra till den kompetens som efterfrågas i regionen, för att få fler att kunna läsa till jurist och för att ännu bättre kunna bidra till regional utveckling i mellersta Norrland bör därför Mittuniversitet få i uppdrag att starta ett juristprogram med egen examensrätt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

 

Gör statsrådet något för att Mittuniversitetet ska kunna starta ett juristprogram med egen examensrätt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-12-04 Överlämnad: 2020-12-07 Anmäld: 2020-12-08 Svarsdatum: 2020-12-16 Sista svarsdatum: 2020-12-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga