Kairoagendan bortom 2014

Skriftlig fråga 2008/09:1217 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 11 september

Fråga

2008/09:1217 Kairoagendan bortom 2014

av Carina Hägg (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Det är av stor vikt att Kairo + 15 uppmärksammas. Jag deltog som president för EPF i Global Partners in Action den 2–4 september i Berlin tillsammans med representanter för mer än 140 länder. Jag beklagar att regeringen tackat nej till värdskap såväl som att representeras i Berlin, något som endast kan uppfattats som en markering av Sverige som ordförandeland. Arrangemanget genomfördes dock på ett utmärkt sätt. Vi gavs möjlighet att såväl fokusera på hur redan uppsatta mål kan uppfyllas som att blicka bortom 2014.

Vid den internationella befolkningskonferensen, ICPD, som hölls i Kairo 1994 skedde det ett skifte av världens syn på befolkningsfrågor. Det innebar ett skifte från fokus på demografi till fokus på individens rätt till sexuell och reproduktiv hälsa. Vi har under åren sett framsteg såväl som bakslag inte minst genom president Bush men nu växer åter förhoppningarna. Sverige och EU måste ta initiativ tillsammans med konstruktiva krafter med extra fokus på samverkan med USA.

Vilka initiativ har jämställdhetsminister Nyamko Sabuni tagit för vad som ska komma efter Kairo och året 2014?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-09-11 Anmäld: 2009-09-15 Besvarad: 2009-10-01 Svar anmält: 2009-10-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-10-01)