Kallelse av bilar till bilbesiktningen

Skriftlig fråga 2009/10:978 av Pertoft, Mats (mp)

Pertoft, Mats (mp)

den 10 augusti

Fråga

2009/10:978 Kallelse av bilar till bilbesiktningen

av Mats Pertoft (mp)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

I samband med att svensk bilprovning har öppnats för konkurrens har det uppstått ett nytt problem.

Hitintills har bilägare alltid blivit kallade till bilprovningen när det varit dags för besiktning. Man har fått en kallelse med förslag på tider. Servicen har varit föredömlig med bokning via bland annat Internet.

Nu har jag förstått av bland annat artiklar i medierna att man som bilägare inte längre kommer att bli kallad till besiktning. Jag har även läst att myndighetspersoner är övertygade om att detta kommer att lösa sig av sig själv genom att olika aktörer tar kontakt med bilägarna och kallar dem till sin bilbesiktning när det är dags.

Som jag förstår är detta en total nyhet för det svenska folket. Även jag som följer mycket med i nyhetsflödet har inte vetat om detta. Och att enbart överlåta till marknaden att informera bilägarna om när det är dags att besiktiga bilen känns som lite väl osäkert. Det kan ju hända att marknaden inte gör det när de inte måste.

Merparten av svenska bilägare kommer därmed att tålmodigt vänta på sin invanda kallelse till bilprovningen. Oberoende av om den är privat eller offentligt driven. Nu verkar det som en sådan inte kommer att komma.

Min fråga till infrastrukturministern är följande:

Avser statsrådet att ta initiativ till att se till att svenska folket blir informerade om att den invanda kallelsen till bilprovningen inte längre kommer att komma till bilägare i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-08-10 Besvarad: 2010-08-20 Anmäld: 2010-10-04 Svar anmält: 2010-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-08-20)