Kanaliseringsmålet efter omregleringen av spelmarknaden

Skriftlig fråga 2020/21:2497 av Jonas Andersson i Linghem (SD)

Jonas Andersson i Linghem (SD)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Omregleringen av den svenska spelmarknaden trädde i kraft den 1 januari 2019. Regeringen bedömde inför omregleringen att kanaliseringsgraden skulle kunna bli minst 90 procent på den svenska spelmarknaden, alltså andelen av spelandet som sker hos spelföretag med svensk licens. En hög kanaliseringsgrad är i sin tur en förutsättning för bland annat ett gott konsumentskydd.

I april 2018 fick Statskontoret i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera omregleringen av spelmarknaden. Den fjärde delrapporten från myndigheten presenterades under våren i år, och i den återfinns uppgifter som är oroväckande sett till kanaliseringsmålet. Statskontoret skriver att kanaliseringsgraden under 2020 uppskattningsvis var 85 procent, detta även under varje enskilt kvartal under året, vilket kan jämföras med att motsvarande siffra under 2019 bedömdes vara 88 procent. Således är den svenska spelmarknaden i ett läge flera procentenheter ifrån det uppsatta kanaliseringsmålet, samtidigt som utvecklingen går i fel riktning över tid. Tilläggas till detta ska givetvis att hur hög kanaliseringsgraden är skiljer sig åt mellan olika spelformer, där exempelvis onlinekasino av Copenhagen Economics bedömdes ha en så låg kanaliseringsgrad som 72–78 procent i januari 2020.

Statskontoret understryker i delårsrapporten från i år den påverkan som pandemin har haft på kanaliseringsgraden under 2020, men framhåller samtidigt att det kommer att krävas ytterligare åtgärder för att nå en kanaliseringsgrad på minst 90 procent. Detta behov av åtgärder finns, samtidigt som åtgärder som har vidtagits av regeringen i närtid, såsom de tillfälliga spelansvarsåtgärderna med anledning av pandemin, har haft tveksamma effekter.

Det ska tilläggas att Statskontoret i sin slutrapport som kommer att följa 2022, tre år efter omregleringen, kommer att göra en samlad bedömning av kanaliseringsgraden på den svenska spelmarknaden och arbetet för att motverka illegal spelverksamhet. Innan denna slutliga bedömning är det nu inte lång tid kvar, samtidigt som trenden gällande kanaliseringen alltså är vikande och alltför långt borta från den utpekade målsättningen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att tillse att kanaliseringsmålet efter omregleringen av den svenska spelmarknaden uppnås?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-04-12 Överlämnad: 2021-04-12 Anmäld: 2021-04-13 Svarsdatum: 2021-04-21 Sista svarsdatum: 2021-04-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga