kapitalbasen för Sjätte AP-fonden

Skriftlig fråga 2001/02:1262 av Stockhaus, Claes (v)

Stockhaus, Claes (v)

den 30 maj

Fråga 2001/02:1262

av Claes Stockhaus (v) till finansminister Bosse Ringholm om kapitalbasen för Sjätte AP-fonden

Sjätte AP-fonden är en riskkapitalfond inom buffertfondsystemet. Enligt uppdraget ska fonden erbjuda långsiktigt riskkapital till små och medelstora svenska tillväxtföretag. På detta sätt ska fonden bidra till utvecklingen av det svenska näringslivet samtidigt som fonden har det övergripande målet om långsiktig avkastning för AP-fondsystemet.

Det intressanta i sammanhanget är då Sjätte AP-fondens storlek i förhållande till de övriga buffertfonderna. Vid utgången av 2001 var det samlade buffertfondkapitalet 565 miljarder varav Sjätte AP-fonden svarade för knappt 17 miljarder. Sjätte AP-fondens andel blir då 3 %.

Sjätte AP-fonden startade 1996 med ett kapital på drygt 10 miljarder kronor. Sedan dess har inget nytt kapital tillförts utifrån utan fonden har verkat med de ursprungliga medlen. Sett utifrån ett femårsperspektiv som fonden hittills verkat så har den varit framgångsrik. Samtidigt vet vi att behovet av riskkapital är stort när det gäller att utveckla små och medelstora tillväxtföretag. Slutsatsen man då kan dra är att Sjätte AP-fonden behöver få en vidgad kapitalbas för att kunna fortsätta den hittills framgångsrika verksamheten.

Min fråga till finansminister Bosse Ringholm blir då:

Avser regeringen att lägga förslag på vilket sätt kapitalbasen för Sjätte AP-fonden ska kunna vidgas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-05-30 Anmäld: 2002-06-04 Besvarad: 2002-06-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-06-05)