Karensavdraget

Skriftlig fråga 2019/20:1246 av Nooshi Dadgostar (V)

Nooshi Dadgostar (V)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Efter påtryckningar från bland andra Vänsterpartiet meddelade regeringen den 13 mars att den tillfälligt slopar karensavdraget. Beslutet motiveras med att man vill att människor ska stanna hemma från arbetet när de är sjuka och därmed minska smittspridning under den pågående coronapandemin.

Vänsterpartiet har länge krävt att karensavdraget slopas. Vi menar att människor som är sjuka inte ska tvingas gå till arbetet för att få ihop sin ekonomi. Karensavdraget infördes under 90-talskrisen för att minska statens utgifter. I dag är vi i ett helt annat läge. Trots det är Sverige det enda landet i Norden som har karensavdrag. Därför välkomnade vi regeringens beslut och hoppas att karensadraget nu kan slopas permanent.

Det som beskrivs som en slopad karensdag är dock i själva verket en möjlighet att ansöka retroaktivt om ersättning för karens. Ersättningen uppgår till 700 kronor för löntagare. I Aftonbladet beskriver undersköterskan Marie effekterna av avdraget för henne. Med en grundlön på drygt 24 000 kronor hade hennes arbetsgivare dragit 1 095 kronor för karensdagen. Karensersättningen på 700 kronor blev 490 kronor efter skatt.

För att motivera människor att stanna hemma från arbetet när de är sjuka, och på så vis minska smittspridningen, bör givetvis den ekonomiska kompensationen vara fullständig. Att ekonomiskt straffa dem som tar sitt ansvar för att stoppa spridningen av pandemin är en märklig åtgärd i dessa tider.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Avser regeringen höja karensersättningen och ta bort karenesavdraget permanent?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-04-21 Överlämnad: 2020-04-22 Anmäld: 2020-04-23 Svarsdatum: 2020-04-29 Sista svarsdatum: 2020-04-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga