Kärnenergiforskning

Skriftlig fråga 2020/21:295 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Riksdagen har sedan tidigare beslutat om att statens energiforskningsanslag ska vara tillgängligt för och ske inom alla relevanta energislag, inklusive kärnkraft. Detta har även statens energimyndighet instruerats kring genom regleringsbrev.

Under året har ett flertal ansökningar som har en kärnkraftskoppling inkommit. Dessa varierar till innehåll och har en stor bredd. Trots detta har samtliga inkomna ansökningar avslagits av Energimyndigheten.

Även regeringen konstaterar i budgetpropositionen att inga projekt som fokuserar på kärnkraftsområdet har tilldelats några medel, detta utan något vidare resonemang eller värdering.

Glädjande är att regeringen i budgetpropositionen framhöll att man avser att i samband med den energipolitiska forskningspropositionen förtydliga att energiforskningen ska vara teknikneutral och omfatta all fossilfri elproduktion. Det saknar dessvärre helt betydelse om ansvarig myndighet sedan konsekvent avslår de ansökningar som inkommer. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att energiforskning ska bedrivas inom samtliga fossilfria energislag?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-10-26 Överlämnad: 2020-10-27 Anmäld: 2020-11-03 Svarsdatum: 2020-11-04 Sista svarsdatum: 2020-11-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga