Kärnkraft för klimatets skull

Skriftlig fråga 2018/19:232 av Tina Acketoft (L)

Tina Acketoft (L)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Klimatet kräver akuta åtgärder. Centralt är att få bort utsläpp som kommer från fossila bränslen. Transportsektorn och industrin måste ställa om, och i januariavtalet finns en rad viktiga åtgärder för att snabba på omställningen och fasa ut fossila bränslen.

Mer fossilfri el är centralt för att få till en rejäl omställning. Bedömningar som gjorts är att det kommer att behövas runt 30 procent mer el fram till 2045 för att kunna ställa om.

Sverige har redan i dag en klimatsmart och stabil elproduktion som bygger på vattenkraft, kärnkraft och förnybart. Många andra länder avundas vår elproduktion eftersom de fortsatt är beroende av kol och gas även om man gör stora satsningar på utbyggnad av förnybart. Det är självklart bra att ett land som Tyskland satt upp mål om att få bort kolen senast 2038 – men det tar alldeles för lång tid. Inte ens om hela världen skulle ha samma ambition som Tyskland inom förnybar energi skulle omställningen vara tillräcklig. Att få bort koldioxidutsläppen från världens energiproduktion skulle med denna takt ta 150 år. Mer måste göras nu.

FN:s klimatpanel räds inte att lyfta fram kärnkraftens roll när det gäller att rädda klimatet. Klimatpanelen konstaterar att det centrala är att elproduktionen är fossilfri, vilket både kärnkraft och förnybar elproduktion är. Glädjande nog börjar allt fler röster höras även i Sverige för att lyfta kärnkraftens roll som en dellösning för att rädda klimatet. 

Jag vill därför fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Hur ser ministern på det faktum att FN:s klimatpanel lyfter fram kärnkraften som en viktig del i klimatomställningen? 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-02-14 Överlämnad: 2019-02-15 Anmäld: 2019-02-26 Svarsdatum: 2019-02-27 Sista svarsdatum: 2019-02-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga