Kårobligatoriet på stiftelsehögskolor

Skriftlig fråga 2009/10:888 av Damberg, Mikael (s)

Damberg, Mikael (s)

den 10 juni

Fråga

2009/10:888 Kårobligatoriet på stiftelsehögskolor

av Mikael Damberg (s)

till statsrådet Tobias Krantz (fp)

Riksdagen har på regeringens förslag beslutat att upphäva obligatoriet i studentkårer och studentnationer från och med den 1 juli i år. Såväl Chalmers tekniska högskola som Högskolan i Jönköping – båda stiftelsehögskolor – har nu beslutat att deras studenter ska omfattas av kårobligatorium även efter att det avskaffats på de statliga högskolorna.

Mot bakgrund av vår kritik mot regeringens proposition, att obligatoriet avskaffas utan att studentinflytandet säkerställs, vill vi inte rikta kritik mot hur dessa högskolor agerat. De har troligen agerat utifrån vad lärosätena bedömer ligga i sina studenters intresse. Det är ändå på sin plats att fråga om regeringen anser att det är rimligt att så olika villkor för studenternas inflytande ska gälla beroende på lärosätets huvudman.

Regeringens proposition var inte helt tydlig gällande stiftelsehögskolorna. I propositionen angavs dock att de medel som staten skulle fördela till lärosätena som ersättning till studentkårerna även skulle komma stiftelsehögskolorna till del. Regeringens avsikt, att obligatoriet skulle avskaffas för alla landets studenter, gick inte att ta miste på.

Mot denna bakgrund önskar jag ställa följande fråga till statsrådet:

Anser statsrådet att det är förenligt med riksdagens beslut och med regeringens avsikt att kårobligatoriet behålls på stiftelsehögskolorna, eller avser statsrådet att inskränka stiftelsehögskolornas frihet att fatta denna typ av beslut?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-10 Anmäld: 2010-06-14 Besvarad: 2010-06-16 Svar anmält: 2010-06-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-16)