Kasserade vaccindoser

Skriftlig fråga 2021/22:1603 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

I höst väntas nya och uppdaterade covidvaccin finnas tillgängliga i Europa, vilket naturligtvis är efterlängtat. Samtidigt betyder det att stora delar av de befintliga lager som finns kan behöva kasseras, vilket enligt vaccinsamordnaren kan handla om hundratals miljoner doser i hela EU. Av den gemensamma beställningen på ytterligare 300 miljoner doser efter att omikronvarianten slagit till var cirka 6,5 miljoner öronmärkta för att användas i Sverige under våren 2022.

Efter att allt fler svenskar kommit att acceptera den död som viruset för med sig, och till och med kommit att se på pandemin som över, har efterfrågan försvunnit. Trots det finns det fortfarande hinder för barn och andra att bli vaccinerade, vilket givetvis är märkligt, givet rådande tillgång till vaccin.

I dag borde det inte finnas några begränsningar för svenskar som önskar ta vaccin att få det. Det borde dessutom inte vara särskilt svårt att säkerställa att överblivna doser doneras till andra länder, om det finns en risk att de annars måste kasseras.

Mot bakgrund av detta önskas socialminister Lena Hallengren svara på följande fråga:

 

Vad finns det för skäl till att ministern inte vidtar åtgärder för att samtliga som önskar vaccinera sig ska få göra det när det finns ett överskott på vaccin, och kan vi förvänta oss åtgärder i syfte att ändra på detta eller lättare möjliggöra donation av vaccin till andra länder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-05-17 Överlämnad: 2022-05-18 Anmäld: 2022-05-19 Svarsdatum: 2022-05-25 Sista svarsdatum: 2022-05-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga