Kemikalieinspektionens förbud mot växtskyddsmedlet Stomp

Skriftlig fråga 2016/17:1877 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Kemikalieinspektionen valde att inte ge dispens för växtskyddsmedlet Stomp i fjol. Lantbrukarnas Riksförbund varnade då för att det kunde bli stora skördeförluster av lök och bönor bland de svenska lantbrukarna.

Nu rapporterar ATL Lantbrukets Affärstidning (den 28 augusti 2017) att förbudet har slagit hårt mot odlingar av bruna bönor på Öland. Lantbrukarna på Öland rapporterar att det växtskyddsmedel de har använt i stället för Stomp har gett stora skador på plantor i den tidiga fasen, vilket har lett till förminskade och försenade skördar av bruna bönor.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att det ska finnas fungerande växtskyddsmedel för växtodlingen i Sverige?  

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-09-01 Överlämnad: 2017-09-01 Anmäld: 2017-09-07 Svarsdatum: 2017-09-15 Sista svarsdatum: 2017-09-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga