Kemikalieskattens effektivitet

Skriftlig fråga 2019/20:21 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Kemikalieskatten infördes 2017 som en punktskatt med syftet att minska förekomsten, spridningen och exponeringen av farliga flamskyddsmedel. I samma budgetproposition gjorde också regeringen bedömningen att skattens utformning bör ses över och uppdateras med jämna mellanrum, och från riksdagen har det även riktats ett tillkännagivande om att genomföra en utvärdering. Varningssignaler har sedan dess även hörts från branschen, och det är högst oklart huruvida skatten har haft någon effekt alls. I stället slår kemikalieskatten mot svenska handlare, och hundratals jobb har gått förlorade utan att ge de skatteintäkter som utlovats.

Trots detta valde regeringen att höja skatten ytterligare, och genom januariöverenskommelsen finns även tankar om att bredda denna skatt ytterligare från elektronik till att även omfatta kläder och skor.

Med anledning av det vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Bedömer ministern att kemikalieskatten har haft konkret effekt för att göra produkter mindre farliga eller för att minska tillförseln av farliga ämnen till människors hemmiljö och kan ministern i sådana fall ge något konkret exempel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-16 Överlämnad: 2019-09-16 Anmäld: 2019-09-17 Svarsdatum: 2019-09-25 Sista svarsdatum: 2019-09-25
Svar på skriftlig fråga