Kina och Taiwan

Skriftlig fråga 2001/02:1437 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)

den 24 juli

Fråga 2001/02:1437

av Sten Tolgfors (m) till utrikesminister Anna Lindh om Kina och Taiwan

Folkrepubliken Kina har enligt det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon tagit fram "realistiska planer" för hur ett angrepp på Taiwan skulle kunna genomföras med kort varsel.

Enligt Pentagons rapport planerar Kina för "hur de med våld ska tvinga Taiwan att ge sig". "Utan varning, kan Peking besluta sig för att sätta in en begränsad styrka i luften och till sjöss för att tvinga fram en kapitulation". Särskild anledning till oro ger Kinas uppbyggnad av kortdistansmissiler vid Taiwansundet, liksom ambitionen att utöka landets strategiska nukleära förmåga.

Jag har upprepade gånger begärt att regeringen ska reagera mot Kinas rustningar både på kärnvapen- och missilområdet med större tydlighet. En orsak till att detta är så viktigt är säkerheten för Kinas demokratiska grannar. Sverige måste också återkommande markera för Kina att våld, eller hot om våld, varken är en framkomlig eller av omvärlden accepterad väg för återförening med Taiwan.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till utrikesministern:

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att markera för Kina att våld, eller hot om våld, varken är en framkomlig eller av omvärlden accepterad väg för återförening med Taiwan?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-07-24 Besvarad: 2002-08-13 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-08-13)