Kinas förtryck i Xinjiang

Skriftlig fråga 2019/20:1722 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Under de senaste dagarna har nya uppgifter framkommit om den kinesiska regimens förtryck mot uigurerna i Xinjiang. Uppgifterna gör gällande att Kina utsätter kvinnor i Xinjiang för graviditetskontroller, tvångsabort och tvångssterilisering. Kinas behandling av minoriteter kräver motåtgärder från omvärlden.

Det väcks nu krav om att FN ska utreda uppgifterna genom att en internationell, oberoende utredning inrättas. Kinas brott mot relevanta FN-konventioner måste belysas.

Med anledning av ovan önskar jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Avser ministern, givet Sveriges omfattande finansiering av FN-systemet, att agera aktivt och strategiskt i FN för en internationell, oberoende utredning av förtrycket i Xinjiang?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-07-02 Överlämnad: 2020-07-03 Besvarad: 2020-07-16 Sista svarsdatum: 2020-07-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga