Kinas politiska fångar

Skriftlig fråga 2010/11:589 av Enochson, Annelie (KD)

Enochson, Annelie (KD)

den 15 juni

Fråga

2010/11:589 Kinas politiska fångar

av Annelie Enochson (KD)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Den 31 maj deporterades historieläraren Erschidin Israel till Kina från Kazakstan där han vistats sedan april 2009. Erschidin Israel flydde Kina efter att ha bevittnat och offentliggjort den kinesiska regimens brutalitet gentemot den uiguriska minoriteten under oroligheter som utbröt i regionen samma år.

UNHCR gav Erschidin Israel status som politisk flykting med Sverige som mottagarland. Efter påtryckningar från Kina drogs emellertid flyktingstatusen tillbaka och Israel utlämnades från Kazakstan till Kina och till ett i dag okänt öde.

Det kinesiska rättssystemet har ett omvittnat användande av tortyr för att framtvinga medgivanden. Genom att betitla politiska samvetsfångar som terrorister har Kina utverkat internationella utlämnanden från i synnerhet sina grannländer. Speciellt den uiguriska minoritetens opposition döms för icke-våldsbrott gentemot den kinesiska staten. Med hjälp av sekretessbelagda terroranklagelser döms uiguriska oppositionella till dödsstraff eller långa fängelsestraff.

I nuläget saknas uppgifter om Erschidin Israel, vad han blivit anklagad för eller hans juridiska rättigheter.

Med anledning av det anförda vill jag fråga utrikesministern på vilket sätt han i internationella sammanhang har för avsikt att arbeta för att få besked om hur Kina respekterar internationella konventioner i förhållande till Erschidin Israels fängsling.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-06-15 Anmäld: 2011-06-15 Besvarad: 2011-06-23 Svar anmält: 2011-06-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-23)