Kinesiska bolagsförvärv

Skriftlig fråga 2019/20:590 av Tobias Andersson (SD)

Tobias Andersson (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Nyligen publicerade Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) den första allmänt kända kartläggningen av kinesiska bolagsförvärv i Sverige. Den är intressant inte minst mot bakgrund av Kinas stormaktsambitoner och sambandet mellan de svenska förvärvade bolagens verksamhetsområden och de områden som den kinesiska regimen uttalat som viktiga. Detta gäller särskilt i den statliga industriplanen Made in China 2025, vilken specificerar områden som viktiga i syfte att göra landet tekniskt självförsörjande och i vissa fall världsledande.

I FOI:s studie framgår det också att det troligen finns ett mörkertal gällande antalet kinesiska uppköp på grund av svårigheter med datainsamling och att det i frågan finns ”ett utrymme för fortsatta och fördjupade kartläggningar”. 

Utöver Kinas ambitioner på den globala scenen är Kina inte som vilket land som helst, utan landet är en auktoritär enpartistat. Kinesiska bolag är i lag skyldiga att samarbeta och dela med sig av information till regimens underrättelsetjänst. Det är därför inte oproblematiskt att kinesiska företag, direkt eller indirekt, köper upp svenska företag och svenskt kunnande. Ytterst står svensk konkurrenskraft, innovationsförmåga och säkerhet på spel. 

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag rikta följande fråga till statsrådet Mikael Damberg:

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att möjliggöra en fördjupning av kartläggningen av kinesiska bolagsförvärv i Sverige, och vilka åtgärder har ministern och regeringen vidtagit eller kommer att vidta för att förhindra potentiella säkerhetsrisker kring kinesiska företagsköp?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-12-05 Överlämnad: 2019-12-06 Anmäld: 2019-12-09 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga