Kinesiska hot mot Sveriges yttrande- och mötesfrihet

Skriftlig fråga 2019/20:429 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Det har väckt stor uppmärksamhet då Folkrepubliken Kinas ambassadör i en intervju i praktiken riktat ett hot mot den svenska regeringens närvaro vid Pen-klubbens utdelande av pris till den kidnappade och fängslade svenske förläggaren Gui Minhai. Det följer ett spår sedan en tid tillbaka där Kina ifrågasätter vårt lands öppenhet, yttrandefrihet och mötesfrihet. Olika incidenter har registrerats. En allvarlig händelse var då FN-organet UNDP med mycket kort varsel ställde in firandet av jubileet kring de mänskliga rättigheterna. Ett arrangemang på Fotografiska som inte blev av. Troligtvis på grund av Kina. Det är viktigt att inte backa eller kröka rygg för Folkrepubliken.

Med anledning av ovanstående önskar jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

För statsrådet och regeringen någon dialog med UNDP så att det tidigare firandet av de mänskliga rättigheterna kan genomföras som tidigare planerat i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-15 Överlämnad: 2019-11-17 Anmäld: 2019-11-19 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga