klargörande av asylskäl för barn

Skriftlig fråga 2004/05:2125 av Ekström, Anne-Marie (fp)

Ekström, Anne-Marie (fp)

den 25 augusti

Fråga 2004/05:2125

av Anne-Marie Ekström (fp) till statsrådet Barbro Holmberg om klargörande av asylskäl för barn

Med anledning av det vägledande beslut som regeringen fattade den 7 juli 2005 i ett asylärende rörande en uzbekisk pojke med uppgivenhetssymtom har Migrationsverket tagit fram nya anvisningar med kriterier för hur man ska bedöma humanitära skäl i asylärenden som rör barn, inte bara barn med uppgivenhetssymtom.

Enligt anvisningarna ska det vara avgörande i vilken grad barnet kan antas få bestående skada i sin psykosociala utveckling. Särskilt ska faktorer som barnets psykiska hälsotillstånd, i vilken grad återvändandet i sig skulle skada barnets utveckling, upplevelser i hemlandet och vistelsetiden i Sverige tas hänsyn till. Migrationsverket påtalar i anvisningarna att detta gäller alla barn i asylärenden och att det är viktigt att barnens egna skäl, både humanitära skäl och asylskäl, blir ordentligt utredda innan beslut fattas. De som redan har lagakraftvunna beslut ska informeras att de kan göra en ny ansökan hos Utlänningsnämnden.

I ett e-postmeddelande, som svar på ett fax till kyrkan i Toarps församling, anger Utlänningsnämndens generaldirektör Håkan Sandesjö att kravet för uppehållstillstånd fortfarande är att barnet ska lida av en allvarlig (livshotande) sjukdom. De nya anvisningarna bidrar till att öka förhoppningar om att få stanna och som jag och många med mig uppfattar dem så finns inte kravet på livshotande sjukdom kvar utan det avgörande är barnets framtida psykosociala utveckling. Det brådskar att klargöra vad som verkligen gäller.

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att göra detta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-08-25 Besvarad: 2005-09-08 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-09-08)