Koldioxidnormer för tyngre fordon

Skriftlig fråga 2021/22:1611 av Jimmy Ståhl (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

EU-kommissionen har haft överläggningar inför de tänkta förändringarna av koldioxidnormerna för tunga fordon inom EU. I dessa överläggningar kunde utläsas att EU överväger att, i sitt kommande förslag till nya normer, gå samma väg som för persontrafiken, det vill säga nollutsläppsfordon, vilket innebär nollutsläpp av koldioxid i avgasröret, oavsett koldioxidens ursprung.

Effekten skulle bli att endast elektricitet och vätgas i framtiden skulle vara drivmedelsalternativ för den tunga trafiken i Europa. Alla andra förnybara alternativ såsom biogas eller biodiesel skulle inte längre vara gångbara som drivmedel inom någon del av transportsektorn. Det skulle i praktiken innebära ett förbud mot förbränningsmotorn som teknik, oavsett bränsle (inklusive framtidens e-bränslen).

Ett sådant förslag skulle påtagligt påverka marknaden för förnybara drivmedel, särskilt biogasen som i dag har tung trafik som en viktig marknad. En signal från EU att biogas i tung trafik inte kommer att vara godkänt inom ett antal år skulle påverka viljan att byta från fossila bränslen till exempelvis biogas eller biodiesel.

Mot bakgrund av det ovanstående vill jag ställa följande fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth:

Avser ministern att vidta åtgärder för att motverka de konsekvenser som ett stopp för förbränningsmotorteknologi inom tung trafik skulle ge för biodrivmedelsmarknaden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-05-19 Överlämnad: 2022-05-19 Anmäld: 2022-05-20 Svarsdatum: 2022-06-01 Sista svarsdatum: 2022-06-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga